پانزدهم دی ماه سالروز تشکیل گزینش

38 ٢:٢١ ق.ظ

" بسم الله الرّحمن الرّحیم "

 

ما گزینش گران در سالروز تشکیل گزینش با خدا خود عهد می بندیم : 

 

1- با ایمان به اراده خداوند متعال درجهت کسب رضایت حق تعالی گام بر می داریم وخداوند را همیشه ناظر برخود می دانیم.

 

2-  انجام صحیح، سریع و شایسته امور محوله را جزء وظایف قانونی و شرعی خوددانسته و درکوتاهترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجّه به ضوابط ومقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مردم صیانت خواهیم نمود.

 

3-  رعایت عدل وانصاف را ازجمله وظایف خود می دانیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

 

4- سوگند یاد می کنیم که رعایت موازین شرعی ، قانونی را همواره مطمح نظر داشته و با گزینشی هوشمندانه ، عالمانه و دقیق ، نیروی انسانی اصلح و کارآمد را با معیارهای دیانت،  امانت، کفایت و  صداقت برگزینیم .

 

5- رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع، فروتنی ومسئولیت پذیری را سرلوحه تمام امور خویش قرارمی دهیم.

 

6- ما اعتقاد داریم که رازداری و حفظ اسرار مردم که ولی نعمتان ما هستند از وظایف خطیر ماست ، لذا در حفظ و صیانت از اسرار مردم تمام مساعی خود را بکار می بندیم.

 

7- صبرو شکیبایی را پیشه خود می سازیم وبا برخورد مناسب و سعه صدر وخوشرویی پاسخگوی ارباب رجوع بوده و حفظ کرامت انسانها را سرلوحه خویش قرار می دهیم. 

 

8- اعتقاد داریم که آموزش ، دانش حرفه ای و همچنین تجربه و ابتکار و نوآوری از ضروریات است لذا درراه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.

 

با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطلاع رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد.