آزمون استخدام پیمانی برای جذب 86 بهورز در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حضور 442 داوطلب روز جمعه 27 بهمن‌ماه برگزار شد.

به گزارش وبدا، داوطلبان این آزمون در قالب 5 گروه برگزار شد که این بهورزان در مقاطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی و پس از طی نمودن موفقیت آمیز آزمون کتبی، مصاحبه به میزان سه برابر ظرفیت و همچنین مراحل گزینش و پس از طی دوره بهورزی به صورت پیمانی پذیرش خواهند شد.

بر اساس این گزارش؛ پذیرفته شدگان نهایی پس از اتمام دوره بهورزی و سایر‌ مراحل قانونی در مراکز مشخص شده در استان مشغول خدمت شوند.


از مجموع 1 رأی