مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

476

مدارك لازم براي تشكيل پرونده به شرح زير مي باشد:

 

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه

2- تصویر كارت ملي

3- تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان 

4- سه قطعه عكس جديد 3 در 4

 

 

 

در موارد خاص : (در صورت درخواست هسته گزینش)

1- فتوكپي مدارك تحصيلي ويا گواهي فارغ التحصيلي با ذكر معدل

2- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلي در مجلات معتبر (دارای رتبه علمی پژوهشی) و يا گواهي پذيرش مقاله

3- ارائه كتب تأليفي و يا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلي

4- گواهي احراز رتبه علمي ، فرهنگي، مذهبي و ... در سطح شهرستان، استان، كشور يا بين المللي

5- گواهي ايثارگري

6- گواهي فعاليت در بسيج با ذكر تاريخ و نوع عضويت (عادي يا فعال)

7- گواهي سابقه كار مرتبط با رشته شغلي ( با ذكر تاريخ اشتغال و عنوان شغل )

8- ارائه طرحهاي پژوهشي مرتبط با رشته شغلي و گواهي تاييد آن

9 - گواهي نامه مهارتهاي هفتگانه رايانهICDL    از مراكز معتبر و يا ارائه گواهي هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه

 
از مجموع 4 رأی