مدت زمان و مراحل کار گزینش

1650

زمان قانونی برای نظردهی پرونده های گزینشی 3 ماه تا 6 ماه مي باشد هر چند گاهی به دلیل کثرت پرونده های در دست بررسی ،‌ طولاني شدن زمان پاسخگويي به استعلام ها و نيز اهميت پرونده هاي گزينشي نيازمند مدت زمان بيشتري مي باشد ، اما تمام تلاشهای هسته گزینش بر این است که بتواند حسب مقررات و ضوابط این زمان را کوتاهتر نماید .
از مجموع 130 رأی