اصول عقاید

484
 

کتابچه آموزشی بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در امر گزینش

تهیه شده توسط مرکز آموزش و پژوهش هیات عالی گزینش ویژه داوطلبان گزینش

 

جهت دانلود کلیک نمایید 
از مجموع 3 رأی