اصول عقاید

366
 

کتابچه آموزشی بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در امر گزینش

تهیه شده توسط مرکز آموزش و پژوهش هیات عالی گزینش ویژه داوطلبان گزینش

 

جهت دانلود کلیک نمایید 
از مجموع 2 رأی